Autoři : Ing. arch. Ondřej Duchan
Lokalita : Dobříš – Brdy
Projekt : studie, realizační dokumentace, projekt interiéru, autorské a stavební dozory
Realizace : 2011 – 2016
web : www.cavd.cz

1982 – 2001 Základna protivzdušné ochrany státu

V době hluboké totality počátku osmdesátých let zde vznikla za nejpřísnějšího utajení na svou dobu velice moderní základna útvaru protivzdušné ochrany státu (PVOS).
Celková rozloha základny činila cca 90 ha a byla rozdělena do několika částí. Ta menší část, ve které se nachází CAVD, byla tvořena týlovým provozem, tj. ubytování pro posádku a velitelské stanoviště, včetně kuchyňského bloku, sklady, kina, sportoviště, energocentra atd.
Základna byla vybavena lokačními zařízeními schopnými detekovat pohyb vzdušných cílů nad územím střední Evropy.
V roce 2001 byla základna shledána jako nepotřebná, veškerá vojenská technika byla demontována a odvezena. Areál byl předán městu Dobříš.
Od roku 2007 se pro tento vojenský brownfield hledalo vhodné uplatnění, ale to vzhledem k jeho specifickým parametrům jak umístěním uprostřed lesů, tak i technickým a technologickým, nebylo snadné.

2011 – 2016 Realizace projektu VTP CAVD

Teprve v roce 2011 se unikátním skloubením využití „ostrovního potenciálu“ lokality v chráněném krajinném území Brdy a vývojového technologického pracoviště, založeného na využití nejmodernější techniky a výsledků výzkumu, podařilo dospět k synergickému efektu, který k sobě přilákal pozornost špičkových odborníků z nejrůznějších oblastí a oborů. Zvláště v oblasti obnovitelných energetických zdrojů a ochrany přírodního bohatství.
Od roku 2012 se začal plnit harmonogram stavebních a inženýrských aktivit výstavby technologického parku Centra aplikovaného výzkumu Dobříš (CAVD)…